🌎
This job posting isn't available in all website languages

NHTM và tiêu dùng [B] Opportunities at MSB

NHTM và tiêu dùng [B] Opportunities at MSB

Tìm hiểu cơ hội việc làm tại MSB

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Giám đốc quản lý sản phẩm Loyalty platform: Xây dựng...

240001HM Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp...

2400014Q Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp...

240001EL Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp...

240001EV Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1, Phát triển kinh doanh (hoàn thành Sales KPI - chỉ tiêu kinh doanh)- Tư vấn, hỗ trợ...

240001I4 Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chỉ đạo việc triển khai kế hoạch kinh doanh tại Chi nhánh (Siêu Trung tâm Kinh Doanh) và...

240001FT Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thực hiện giao dịch tại quầy theo phân công đảm bảo tuân thủ quy định của MSB và Pháp...

2400015V Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tham gia vào quá trình thiết kế và phát triển các sản phẩm Số của Ngân...

240000EB Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1, Xây dựng và nâng cấp cơ sở dữ liệu, công cụ và hệ thống phục vụ đo lường Tín...

240000BV Requisition #

Tìm hiểu thêm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Thực hiện phân tích báo cáo quản trị - Thực hiện phân tích các...

2400019Y Requisition #

Tìm hiểu thêm