🌎
This job posting isn't available in all website languages

Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Báo cáo thống kê và đối soát - MTCB

📁
Tài chính [F]
📅
21000214 Requisition #
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vị trí Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Báo cáo thống kê và đối soát - MTCB. Hiện tại vị trí này đã được đóng tuy nhiên bạn có thể tìm kiếm công việc khác của chúng tôi.

1. Trình độ                                                                                                                              

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, tương đương TOEIC 450 điểm trở lên

- Thành thạo tin học Văn phòng và các phần mềm kế toán                                  

2. Kinh nghiệm                                                                                                                                   

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm Kế toán Ngân hàng/Kiểm toán, trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp, Báo cáo thống kê             

3. Kiến thức                                                                                                                            

- Am hiểu quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; Am hiểu quy trình, nghiệp vụ của ngân hàng

- Am hiểu các chuẩn mực kế toán, kế toán ngân hàng, báo cáo tài chính

Công việc đã tìm trước đây

Việc làm tương tự

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Tài chính [F]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Tài chính [F]

Hội sở chính Hà Nội, TP. Hà Nội

📁 Tài chính [F]